LANDELIJKE KINDEROPVANG
Landelijke Kinderopvang organiseert kwalitatieve kinderopvang via verschillende werkvormen: onthaalouders, initiatieven buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, lokale diensten buurtgerichte opvang, vakantieopvang voor bedrijven.
Landelijke Kinderopvang is inclusieve kinderopvang.